tùy chỉnh die đúc khuôn

Một phần thành công bắt đầu với một khuôn được thiết kế tốt và được sản xuất chính xác. Quá trình phức tạp và chính xác này xác định một phần chi phí sản xuất và vòng đời và có tính đến các thành phần chính của thiết kế khuôn mẫu trong khi tôn trọng các thông số kỹ thuật duy nhất của một bộ phận. Đây không chỉ là khởi đầu của một dự án, mà còn là bản chất của việc đào tạo một dự án hoàn thành chất lượng cao.

Chúng tôi có một số máy CNC tiên tiến, chẳng hạn như 3 trục, 4 trục và 5 trục CNC trung tâm, EDM, mài, quay & phay máy cả tự động và bằng tay. Những cỗ máy xuất sắc ngang được cung cấp bởi các nhà cơ khí của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn rằng khách hàng của chúng tôi sẽ kết thúc với một khuôn mẫu và sản phẩm đủ điều kiện.