đầu tư sản phẩm đúc

Quá trình đúc đầu tư là một phương pháp đúc cao cấp cho hình dạng phức tạp hoặc đúc chi tiết tốt, tạo cho các nhà thiết kế sự linh hoạt để tạo ra sản phẩm cao cấp. Casting đầu tư có thể tiết kiệm tiền bằng cách loại bỏ các hoạt động gia công tốn kém và tốn thời gian và giảm khối lượng sản phẩm thông qua thiết kế tốt hơn. Ngoài ra còn có lợi ích của việc có thể đúc bất kỳ kim loại như sắt xám, sắt sg, thép nhẹ, thép hợp kim cao, thép không gỉ và cũng không có kim loại đen. Casting đầu tư cung cấp khả năng lặp lại sản phẩm tuyệt vời và tuổi thọ công cụ dài cũng giúp tiết kiệm chi phí. Một kết thúc bề mặt tốt là đạt được với đúc đầu tư và có thể phù hợp để phù hợp với yêu cầu của nó.

Bạn có thể hưởng lợi từ những lợi thế của đúc đầu tư trong sản xuất các thành phần của bạn
a. mức độ linh hoạt cao về thiết kế cho phép hình học phức tạp đạt được trong một cấu trúc phức tạp đúc đơn
b. gần đúc hình dạng lưới với yêu cầu gia công giảm
c. độ chính xác kích thước cao
d. bề mặt tuyệt vời kết thúc
e. nhiều loại vật liệu và hợp kim đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu của khách hàng về khả năng kinh tế, sản xuất hiệu quả chi phí từ các sản phẩm đơn lẻ đến sản xuất quy mô lớn

Tải...